Cầu chì ô tô

  • Automobile Fuse

    Cầu chì ô tô

    Loạt cầu chì xe này được cấu tạo với hai phần, liên kết cầu chì và đế cầu chì. Theo các ứng dụng khác nhau, các liên kết cầu chì có thể được chia thành loại bình thường (CNL, RQ1) và loại nhanh (CNN), cả hai đều được kết nối bằng bu lông. Các liên kết cầu chì có thể được kết nối trực tiếp với đế cầu chì đã lắp đặt (RQD-2) để trao đổi cầu chì thuận tiện.