Loại hộp mực tròn được kết nối bằng bu lông Các liên kết cầu chì hoạt động nhanh để bảo vệ chất bán dẫn