Giá đỡ cầu chì hình trụ

  • Cylindrical Fuse Holders

    Giá đỡ cầu chì hình trụ

    Sau khi vỏ được bơm nhựa được trang bị các tiếp điểm và liên kết cầu chì, các đế được hình thành bằng cách hàn hoặc tán đinh đều có khả năng được cấu trúc nhiều pha. FB15C, FB16-3J, FB19C-3J, Rt19 là cấu trúc mở, và những người khác là cấu trúc giấu kín. Có năm kích thước cầu chì có sẵn để lựa chọn cho cùng một cơ sở cầu chì của RT18N, RT18B và RT18C, Có hai bộ đường vào ra cho RT18N. Một là
    được cài đặt với các liên kết cầu chì liên kết cầu chì có kích thước tùy theo. Cái còn lại là một liên hệ mở vĩnh viễn với các điểm đứt đôi. Toàn bộ đơn vị cơ sở có thể cắt điện. Tất cả các đế Rt18 đều được lắp đặt đường ray DIN, trong đó RT18L được trang bị khóa an toàn chống hoạt động sai trong trạng thái phá vỡ.