Cơ sở cầu chì cho cầu chì ống vuông có tiếp điểm dao