Mersen giành được danh hiệu danh dự CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) vào năm 2020

news1-1

Mersen đã có trách nhiệm với người tiêu dùng, cộng đồng và môi trường trong khi tạo ra lợi nhuận và chịu trách nhiệm pháp lý cho các cổ đông và nhân viên. Chúng tôi cho rằng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp phải vượt ra khỏi quan niệm truyền thống lấy lợi nhuận làm mục tiêu duy nhất, chú trọng đến giá trị con người trong quá trình sản xuất và đóng góp cho môi trường, người tiêu dùng và xã hội.
Mersen thực hành khái niệm này và giành được danh hiệu danh dự CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) vào năm 2020.


Thời gian đăng bài: 18-11-2020