Liên kết cầu chì có thể tái tạo không làm đầy

  • Non-Filler Renewable Fuse Links

    Liên kết cầu chì có thể tái tạo không làm đầy

    Tiếp điểm nắp hình trụ cho dòng điện danh định lên đến 60A và tiếp điểm dao cho dòng điện danh định đến 600A, Phần tử cầu chì tiết diện thay đổi được làm từ hợp kim kẽm. Người dùng có thể thay thế phần cầu chì bị cháy một cách dễ dàng và sử dụng lại cầu chì.