Null Line Fuse

  • Null line fuse

    Null line fuse

    Loạt cầu chì dòng Null này có thể được trang bị với loạt giá đỡ / đế cầu chì RT18 và dòng ngắt kết nối cầu chì DR
    công tắc để sử dụng, ví dụ như nó có thể được kết hợp tự do vào cấu trúc RT18-32 3P + N, v.v. hoặc kết hợp theo yêu cầu của khách hàng.