Cơ sở / giá đỡ cầu chì đặc biệt

  • Special Fuse Bases / Holders

    Cơ sở / Chủ cầu chì đặc biệt

    Có hai loại cấu trúc cho loại đế cầu chì này; Một được tạo thành với tàu sân bay cầu chì, Liên kết cầu chì bắt vít là
    được cài đặt vào tàu sân bay, sau đó nó được chèn vào các tiếp điểm tĩnh của người hỗ trợ / cơ sở. Không có tàu sân bay cho cấu trúc khác,
    nơi cầu chì bắt vít được lắp trực tiếp vào các tiếp điểm tĩnh của bộ phận đỡ / đế. Công ty cũng có thể sản xuất các đế phi tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của khách hàng.